אני מאמין

קליפ לחיזוק עמ"י בציפיה לגאולה בביצועו של מיילך קאהן.