מתן תורה

קליפ סיפור מתן תורה בביצועו של אברהם פריד.

לחן יום טוב הערליך.