ר' שעייה בן רבי משה – אומנות במלח

השיר המפורסם על רבי שייעלה מקרסטיער, המספר על גדלותו של הצדיק ועל התפילה המיוחדת שלו עבור כלל ישראל בניי, חיי ומזוניי. הציור במלח מאד ייחודי ושונה מציור בחול, ולעיתים מעניק קור המייצר כעין שלג בציור, לעומת החום של החול .